Přeskočit navigaci

METALART s.r.o.

• NEJLEPŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA • VOLBA LESKU 15–80 % • ZÁRUKA AŽ 20 LET •
• PANELY A2 i FR AŽ DO ŠÍŘE 2 m! • MOŽNO POUŽÍT V DP1 viz. zde...

 

Charakteristika materiálu

Kompozitní desky ALPOLIC/fr a ALPOLIC/A2 jsou složeny ze dvou vysoce kvalitních kovových desek, mezi nimiž je izolační jádro o tloušťce 3–5 mm. Alpolic fr a Alpolic A2 je používán díky svým vynikajícím protipožárním vlastnostem a tuhosti i pro konstrukci opláštění výškových budov v celém světě.

Typ jádra:
Alpolic fr – minerální jádro s redukovanou hořlavostí (fire rand)
Alpolic A2 – minerální jádro nehořlavé

Typy povrchů pláště:

Materiál plechů panelů Označení Tloušťka plechů Poznámka
Al/Al ACM 0,5/0,5 Nejčastější provedení, povlékané hliníkové plechy, možné též eloxované
Nerez/nerez SCM 0,3/0,3 Bez povlaku, ekologické provedení nejvyšší kvality, 5 povrchů
Titan/nerez TCM 0,3/0,3 Bez povlaku, ekologické provedení nejvyšší kvality a odolnosti, 4 povrchy
Zinek/zinek ZCM   Bez povlaku, ekologické provedení
Měď/Měď CCM 0,4/0,4 Bez povlaku, ekologické provedení

Tloušťky panelů s Al pláštěm: nejčastěji: ACM 405 – 4 mm, ACM 605 – 6 mm (tužší)

Protipožární odolnost – třída reakce na požár dle EN a ČSN:

Typ panelu Reakce na požár dle EN 13501-1 Pro opláštění budovy DP1 dle výšky
Alpolic fr B-s1, d0 22,5m
Alpolic A2 A2-s1, d0 Bez omezení

Alpolic /fr je jediným kompozitním materiálem v ČR a SR, který úspěšně splnil test požární zkoušky šíření plamene (nadpraží nad oknem) po fasádě dle ISO 13785-1, díky níž je ALPOLIC/fr možno použít do výšky budov 22,5 m i pro fasády s požadovanou klasifikací DP1 (komunikujte s požárníkem stavby). Při přesné aplikaci je nutno postupovat dle výsledků zkoušek a dle požární zprávy. V případě potřeby poskytneme obratem další detaily.

Alpolic A2 a částečně Alpolic fr je možno použít i do interierů shromažďovacích prostor dle ČSN.

Povrchová ochrana:
SCM, TCM, ZCM, CCM – bez povrchové ochrany, možno zvolit z několika typů povrchů (SCM, TCM)
ACM – hliníkové desky je nutno chránit proti korozi. Desky Alpolic fr a Alpolic A2 jsou povlékány povrchovou úpravou LUMIFLON (FEVE) 35–50 µm, který svými fyzikálními vlastnostmi a možnostmi výroby výrazně převyšuje obvykle užívané povlaky polyester či PVDF (Kynar 500 či Hylar 500).

Výhody Lumiflonu:

  • Možnost výroby de facto všech barev, vyvzorkováno více než 200 000 odstínů, možno dodat včetně provedení dle zaslaného vzorku. Lumiflon, čirá pryskyřice na bázi fluorokarbonů, je znám pro svou kvalitu již více než 30 let, ale jako standardní povrchová úprava fasádních bondových desek je užívána a nabízena pouze japonskou firmou Mitsubishi Plastics na deskách Alpolic vyráběných v Japonsku, USA a od srpNna 2014 i v Německu.
  • Možnost výroby s volitelným leskem v rozsahu 15–90 % (zcela matný – vysoce lesklý). Běžná je výroba v matném provedení s leskem 20–30% a v lesklém provedení s leskem 80 % (vzhled barevného skla např.), ostatní na poptávku. Intenzita lesku neovlivňuje cenu produktu.
  • Vynikající odolnost proti UV záření umožňuje stálost barev na více než 10 let i u na UV záření náchylných barev, což přesahuje výrazně možnosti polyesteru či PVDF.

Viz. protokoly o zkoušce Pr.-09-1.191 a Pr.-09-1.192 , plamen 100 kW

započetí požáru ukončení požáru po 30ti
minutách


ALPOLIC/A2 je panel s plně nehořlavým jádrem s požární klasifikací A2 splňující nejpřísnější požární kritéria staveb. Lze použít bez omezení výšky budovy v projektování.

Jako standard pro exteriérové fasády, podhledy aj., se používá tloušťka 4 mm, lze dodat i v tl. 6 mm pro konstrukci např. zvláště velkých formátů či když je třeba na desky osadit další konstrukce.