Přeskočit navigaci

METALART s.r.o.

• NEJLEPŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA • VOLBA LESKU 15–80 % • ZÁRUKA AŽ 20 LET •
• PANELY A2 i FR AŽ DO ŠÍŘE 2 m! • MOŽNO POUŽÍT V DP1 viz. zde...

 

Výhody Alpolicu

Výhody Alpolicu oproti jiným kompozitním deskám

 • Možnost výroby nejen kompozitních desek s pláštěm z hliníku (ACM), ale též s pláštěm z nelakovaného kovu titanu (TCM), nerezové oceli (SCM), mědi (CCM) či zinku (ZCM).
 • V hliníkovém provedení (ACM) povlékáno povlakem LUMIFLON (FEVE), poskytujícím:
  • lepší odolnost proti UV záření, tj.
  • nejlepší barevnou stálost a stálost lesku,
  • volitelnou intenzitu lesku,
  • výrobu všech barev včetně dokonalých napodobenin dodaných vzorků a povrchů, možnost vlastní barvy s danými vlastnostmi i při různých typech světla. Velké množství základních barev, metalické barvy, barvy s třpytivým efektem, prismatické barvy měnící vzhled dle úhlu pohledu a intenzity světla. Možné povrchy s digitálně fotograficky přenesenou kresbou přírodních materiálů, např. kamene, dřeva, betonu, carbonu, patinované mědi – (více v sekci Barvy), které otvírají zcela nové možnosti při rekonstrukci budov či při výstavbě a ztvárnění nových staveb při vysoké úspoře nákladů na nosné kontrukce a zvýšení bezpečnosti např. při nasazení dokonalých kopií kamenných materiálů ve vyšších patrech budovy, při vytvoření kopie materiálů, které jsou již nedosažitelné (vytěžené), při náhradě barevných skel či při náhradě dřeva, které podléhá rychle degradaci vlivem prostředí vzhledově shodným povlakem včetně nepravidelné kresby dřeva a lesku.
 • Možnost výroby 2 stříbrných odstínů a bílé barvy bez zřejmých rozdílů výrobních šarží (3 barvy). Toto je možné jen u Lumiflonu, nikoliv u PVDF či polyesteru.
  opravitelnost povrchu tabulí na stavbě za studena stejným povlakem,
  výrobu ostatních částí konstrukce s použitím stejného povlaku (ocel, plast...). Možnost vlastní barvy s danými vlastnostmi při různých typech světla včetně barev prismatických.
 • Zvýšená požární odolnost, reakce na požár desek Alpolic fr B-s1,d0 a Alpolic A2 A-s1,d0
 • Možnost výroby desek v tl. 4 mm, ale i 5 mm a 6 mm.

Výhody kompozitních desek při konstrukci fasád obecně

 • Dokonalá rovinnost
  Dosahuje se jí kontinuálním procesem laminování pružného pružného jádra mezi kovové plechy o tl. 0,5 mm. Produkty ALPOLIC působí na objektu opticky dokonalou plochou. Taková plocha nevykazuje nerovnosti, vlnění, bombírování, deformované odrazy světla a ostatní nedokonalosti, které jsou známy z fasád tvořených prostými kovovými deskami nebo kompozitními panely podceňujícími kvalitativně potřebné tloušťky a slitiny krycích plechů a to působením slunečního záření či jiných povětrnostních vlivů. Kompozitní díky své skladbě ze dvou tenkých hliníkových plechů spojených pružným jádrem oproti celokovovému plechu dokážou minimalizovat roztažnost kovu vlivem tepla, takže k žádným deformacím povrchu fasád vlivem tepelných změn při správném projektu detailů a osazení nedochází.
 • Vysoká pevnost
  Jedná se o lehký a pevný deskový materiál s nízkou objemovou hmotností, snižující nároky na nosnost prvků konstrukce. Svými vlastnostmi odpovídá z hlediska např. Alpolic o tl. 4 mm (0,5–3–0,5) samotnému hliníkovému plechu tl. 3,3 mm, je ale cenově výhodnější.
 • Jednoduché opracování
  Materiál lze snadno řezat, stříhat na nůžkách, drážkovat pro ohýbání, stáčet do oblouku, děrovat, embosovat a vrtat běžným nářadím na opracování hliníku, kovů nebo dřeva.
 • Velké formáty
  Možnost výroby obkladových kazet různých rozměrů a doplňkových prvků.
 • Dokonalá povrchová úprava
  Vyspělá technologie povrchové úpravy zajišťuje minimalizaci rozdílů jednotlivých výrobních šarží, vlastnost významnou u často potřebných doobjednávek materiálu. Barevná škála povrchů zahrnuje velké množství odstínů základních barev, metalické barvy a metalízy s třpytivým efektem, nově i pásové eloxování.